Home » Uitleg

Uitleg

Het welzijn van jongeren bevorderen is ons doel. Wij vangen vragen, problemen en ideeën op en zoeken naar antwoorden en oplossingen die voor alle jongeren nuttig zijn. Onze aanpak hierin is informeren en laten participeren.
Om volwaardig te kunnen participeren is een helder inzicht in alle informatie nodig. We vinden het onze opdracht om alle informatie rond een vraag of probleem beschikbaar en begrijpelijk te maken voor de jongere.
Participatie geeft jongeren een stem waardoor ze vanuit hun eigen leefwereld antwoorden aanreiken en/of kwesties op de agenda plaatsen. Onze uitdaging is jongeren een even luide stem te geven als andere partners.
Dat vertaalt zich concreet in de volgende acties:
INFORMEREN: het uitgeven van publicaties voor en met jongeren
VORMEN: het organiseren en geven van vorming en het ontwikkelen van vormingspakketten
ONDERZOEKEN: onderzoekswerk, dikwijls ter voorbereiding van een publicatie, van (welzijns)thema’s waarin jongeren centraal staan.

 

In Petto werkt voor en met:

 • Jongeren tussen 14 en 21 jaar, zonder  hierbij onderscheid te maken naar geslacht, origine, socio-economische status, seksuele voorkeur, …We zien jongeren als actieve en gelijkwaardige partners want we geloven in hun competenties.
 • Sleutelfiguren: alle volwassenen die (on)rechtstreeks en/of systematisch met jongeren werken, zoals hulpverleners, leerkrachten, opvoeders, ouders, beleidsmedewerkers …. Zij zijn onze partners en we vinden het daarom belangrijk om met hen in dialoog te treden. Wij luisteren naar hun ervaringen en inspireren hen op verschillende domeinen en niveaus, zoals op school, in het jeugdhuis, de jeugdraad, bij beleidsplanning of –bepaling,…

 

Voor ons is een jongere nooit enkel een leerling, lid van de jeugdbeweging, cliënt van de bijzondere jeugdzorg,… Elke jongere heeft verschillende rollen en daarom vinden wij het belangrijk om ons ook op meerdere domeinen te bewegen. We staan op het kruispunt van drie sectoren, laten ons van hieruit inspireren en verspreiden onze realisaties via deze kanalen.

 • Het jeugdwerk
  -stelt de competenties van jongeren centraal.
  -vertrekt vanuit een positieve kijk op jongeren, vriendschap tussen leeftijdsgenoten is
  hierbij een belangrijke insteek.
  -werkt mee aan de ontwikkeling van waarden, normen, vaardigheden en kennis en hecht belang aan de peergroep.
 • De welzijnssector
  -vangt signalen op van jongeren, omgevingsfiguren en gezagsdragers en gaat hiermee aan de slag.
  -bevordert het welzijn van jongeren.
 • Het onderwijs
  -werkt als instituut mee aan de ontwikkeling van waarden, normen, vaardigheden en kennis.
  -is belangrijk als plaats waar jongeren het grootste deel van hun tijd doorbrengen.

 

In Petto onderschrijft het Internationale Verdrag inzake de Rechten van

het Kind en heeft respect voor de ideologische, filosofische en godsdienstige overtuigingen van ieder individu.