Home » Onze methoden

Onze methoden

Met onze methodes maken we de verbinding tussen participatie, informatie en preventie.
Jeugdadviseurs is reeds vijftien jaar een vaste waarde binnen onze organisatie.   Ook rond  Peerbevraging en Verbetergroep hebben we reeds verschillende projecten gerealiseerd. Misschien zijn deze methoden voor de meesten vrij onbekend. We hebben in het verleden immers in stilte geoefend, geëvalueerd, bijgeschaafd en getraind. Nu voelen we ons klaar om met deze methoden de wijde wereld in te trekken. We zijn overtuigd dat de kwaliteit van jongerenparticipatie verbetert door deze methodes.
Zowel op gemeentelijk, Vlaams én Europees niveau veranderde er veel rond jeugdinformatie. In Petto was een actieve partner op alle niveaus. Ook hierrond hebben we een aparte werking opgebouwd.

“De juiste methode om zich een idee te vormen over filosofie, is te bedenken dat er filosofen zijn.” (Alain)